Jelen Általános Szerződései Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) és Adatkezelési tájékoztató Dobos András Szilárd Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által az allergyapp.hu, allergyapp.eu weboldalakon (továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

Ezúton szeretnénk megkérni potenciális vásárlóinkat, felhasználóinkat, olvassák el figyelmesen jelen általános szerződési feltételeinket (ÁSZF), és ha minden pontjával egyetértenek, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, csak abban az esetben vegyék igénybe szolgáltatásainkat. A működéssel, termékeink és szolgáltatásaink megrendelési és szállítási feltételeivel, folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Weboldalon megadott elérhetőségeinken és jelen Általános Szerződési Feltételekben tudunk rendelkezésére állni. A Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági szervezet, amely az elektronikus szolgáltatás nyújtásához, kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Szolgáltató adatai:

 • Vállalkozás neve: Dobos András Szilárd Egyéni Vállalkozó
 • Székhely: 1027., Budapest, Lipthay u 5. 2/16.
 • Adószám: 63619531-1-41
 • Azonosító: 6296533
 • Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség, ügyfélszolgálat: iroda@allergyapp.hu
 • Levelezési cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 12.
 • Telefonszám: +36-20-570-8899
 • Bankszámlaszám: ERSTE Bank – 11600006-00000000-24213804 ; Revolut Bank UAB IBAN: LT91 3250 0199 0304 7318

A Szolgáltató működésének helye és panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. A Weboldalak közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

1.3.  A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik, hatályos: 2022. március 1. naptól.

1.4. A Szolgáltató, mint a Weboldalak üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Weboldalak erre a célra szolgáló felülete vagy az általa küldött hírlevél vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

 1. Megrendelési tudnivalók (regisztráció, vásárlás (termék- és szolgáltatás megrendelés)

2.1. Önkéntesség

Adatok megadása az érintettek önkéntes megadása alapján történik allergyapp.hu és allergyapp.eu honlapon illetve személyesen (telefonon, SMSben, emailen, skypeon, viberen, messengeren, FB oldalon) érdeklődéskor, bejelentkezéskor, beleértve az online bejelentkezést is.

Az allergyapp.hu és allergyapp.eu weboldalon kettő féle regisztráció közül választhat a felhasználó a regisztrációs folyamat során. Az egyik lehetőség mikor felhasználóként regisztrál és a weboldal nyújtotta információkat, illetve szolgáltató, weboldal közvetítésével nyújtott információkat és szolgáltatásokat veszi igénybe. A felhasználóként történő regisztráció és online szolgáltatások használata díjmentes.

A másik lehetőség, mikor szolgáltatóként regisztrál (étteremként regisztrálok lehetőséget választja a regisztráció során) és további lehetősége nyílik vendéglátó egység adatainak, ital- és étlap rögzítésére, adatfelvitelre igénybe véve az allergyapp.hu és allergyapp.eu weboldal.biztosította informatikai szolgáltatásokat. Étteremként történő regisztráció díjmentes, azonban vendéglátó egység adatainak felvitele kizárólag az adatkezelő rendszerhez való csatlakozás aktuális díjtételének megfizetését követően lehetséges.

A Weboldalakon a vendéglátó egységeknek szóló (kereskedői szolgáltatás) szolgáltatás és termék megrendelés kizárólag regisztrált kereskedő felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

 • vezetéknév*
 • keresztnév*
 • e-mail cím*
 • megjelenítendő név*
 • jelszó*
 • számlázási vezetéknév*
 • számlázási keresztnév*
 • cégnév (nem kötelező)
 • adószám (adószámmal rendelkező jogalany esetén kötelező)
 • székhely, lakcím, szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
 • telefonszám*

2.2. A Weboldalakon történő szolgáltatás felhasználóként (nem kereskedő) történő igénybevétele nem kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

 • vezetéknév*
 • keresztnév*
 • e-mail cím*
 • megjelenítendő név*
 • jelszó*

2.3. A Weboldalakon történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

 • jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, más harmadik személyekkel
 • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató iroda@allergyapp.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

2.4. Vásárlás, megrendelés

A Felhasználó az adatlapja kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat adja meg. A Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A Felhasználó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért a Felhasználó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

Ha a Felhasználó tévesen adott meg adatokat (pl. hibás szállítási cím, téves darabszám) és ezt a megrendelés leadását követően veszi észre, úgy mindaddig van lehetősége telefonon (+36-20-570-8899) vagy e-mailben (iroda@allergyapp.hu) a módosításra, míg a megrendelt egyedi termékek legyártása azok gyártást előkészítő folyamata el nem kezdődik, illetve a késztermékeket a futárszolgálatnak át nem adjuk.

2.5. Termékek, Szolgáltatások és az árak

2.5.1. Termékek és az árak

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek megnevezése mellett, illetve ahol megtalálható azok adatlapján tünteti fel a Szolgáltató. Az ár forintban értendő és 0% ÁFA-t tartalmaz. A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolás költségét és a biztosítást valamint a szállítási költséget, hacsak ez külön fel nincs tüntetve. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció lejárati dátuma, vagy a készlet erejéig megjelölés.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a Szolgáltató jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni. A Szolgáltató a megrendelés törléséről a Felhasználót e-mailben értesíti. Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található. Amennyiben a fogyasztó a Weboldalakon nem található terméket szeretne megrendelni, akkor egyedi megállapodás alapján a Szolgáltató vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a Felhasználó részére.

2.5.2. Online elérhető termékek (online szolgáltatások) és az árak

Az online elérhető termékek és szolgáltatások (a továbbiakban: Online tartalom) leírását, jellemzőit és árát az adott termékek termékoldalán illetve a weboldalon tünteti fel az Szolgáltató. Az online tartalom és szolgáltatás használatához szüksége van a Felhasználónak internet hozzáférésre. Minden online tartalomnál és terméknél külön-külön szerepel az akció lejárati dátuma, vagy a készlet erejéig megjelölés. Az ár forintban értendő és 0% ÁFA-t tartalmaz. A Felhasználó regisztrációt és/vagy megrendelést követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltató által biztosított online szolgáltatásokhoz, melyeket a Szolgáltató felületén korlátlanul igénybe vehet és megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az Szolgáltató jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni. Az Szolgáltató a megrendelés törléséről a Felhasználót e-mailben értesíti.

Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi megállapodásban meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található. Amennyiben a fogyasztó a Weboldalakon nem található terméket szeretne megrendelni, akkor egyedi szerződés alapján a Szolgáltató vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a Felhasználó részére.

2.5.3.Előfizetői rendszer és az árak  –  30 napos próbaidő és a rendszerhez való egyszeri  csatlakozási díj

A vendéglátó egységeknek szóló funkcionalitással ellátott előfizetői rendszer  részletes leírása megtalálható a Szolgáltató weboldalán, jellemzőit és előfizetési díját a weboldalán tünteti fel a Szolgáltató.

2.5.3.1. A 30 napos próbaidő és a rendszerhez való egyszeri  csatlakozási díj

Minden először regisztráló kereskedő felhasználó számára az előfizetés igénylésekor a Szolgáltató a Weboldalon feltüntetett 30 napos próbaidőt biztosít. A 30 napos próbaidőszak alatt a kereskedő Felhasználónak próbatagsága keletkezik az AllergyApp.Hu szolgáltatásra vonatkozóan, mely a következő jogokat és kötelezettségeket foglalja magában.

A felhasználó előfizetését a próbatagsággal kezdi. A próbatagság csak először rendelő kereskedő felhasználó számára biztosítja 30 napos próbaidőszakot. A próbaidőszak kezdő napja az előfizetésre vonatkozó rendelés leadása és az egyszeri rendszerhez való csatlakozási díj kifizetése rendelés leadása,  illetve a kereskedő Felhasználó bankkártyáján való megterhelés napja. A próbaidőszak 30 napos  ideje alatt az AllergyApp.Hu minden szolgáltatása normál használati feltételeknek megfelelően működik, azokhoz a Felhasználó korlátozás nélkül hozzáfér. A próbaidőszak végéig az AllergyApp.Hu szolgáltatás indokolás nélkül felmondható a kereskedő felhasználó által. A cégszerűen, cégjegyzésre jogosult által aláírt felmondó nyilatkozatot a kereskedő felhasználóknak az iroda@allergyapp.hu email címre kell elküldeniük.

2.5.3.2. Előfizetés – Havi előfizetési díj

Amennyiben a kereskedő elhasználó a weboldalon feltüntetett 30 napos próbaidőszak alatt nem mondja fel a tagságát, úgy az automatikusan meghosszabbításra kerül, amelyről a kereskedő felhasználó a weboldalon illetve emailen keresztül értesítve van.

A kereskedő felhasználó havi előfizetése a próbaidőszak lejárta utáni első napon kezdődik. Az előfizetési jogviszony a megrendelés napjától számított 30. napig szól, és bármikor, indokolás nélkül az előfizetési idő végére felmondható. A felmondó nyilatkozatot a kereskedő felhasználóknak az iroda@allergyapp.hu email címre kell elküldeniük. Az előfizetési időszakot követő hónapra/évre vonatkozó előfizetési díj nem kerül a Felhasználó bankszámláján terhelésre. A felmondó nyilatkozatot csak jövőre nézve lehet megtenni, felbontásnak helye nincs. Felmondás esetén az előfizetési díjjal rendezett időszak végéig hozzáfér az előfizetéssel érintett online szolgáltatásokhoz. A Szolgáltató jogosult a határozott időre kötött szerződés lejártán visszavonhatatlanul törölni a Felhasználó regisztrált fiókját minden adatával együtt és megvonni hozzáférését az online tartalmaktól.

 

2.5.3.3 Díj-visszatérítési igény

Havi előfizető: A havi kereskedő előfizető harminc (30) napon belül igényelheti a havidíj visszatérítését. Egyetlen 30 napot meghaladó visszatérítési kérelem sem kerül feldolgozásra. A kezdeti 30 nap bármelyikén felmondhatja a Felhasználó az előfizetést.


Éves előfizető
: Az éves kereskedő előfizető az előfizetés első napjától számított harminc (30) napon belül igényelheti az éves díj visszatérítését. Visszatérítés maximum a felmondást megelőző 30 napra vonatkozólag lehet érvényesíteni.

2.5. Megrendelés

2.5.1. Termék és online szolgáltatás, tartalom megrendelés

A kereskedő felhasználó a megrendelni kívánt szolgáltatásokat és termékeket a Szolgáltató weboldalán tudja megrendelni az oldalon történő megrendelés leadásával. A szerződéskötés nyelve: magyar. Ezt követően a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az Szolgáltató e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés adatait. Ez a visszaigazolás azonban még csak a Felhasználó megrendelésének megérkezését igazolja. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötelezettség alól.

A megrendelés feldolgozása során az Szolgáltató e-mailben vagy telefonon keresheti meg a Felhasználót a teljesítés feltételeinek további egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Felhasználó megrendelését a Felhasználó megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a Felhasználónak, hanem elegendő az esetleges egyéb adatokat e-mail útján közölni Felhasználóval.

2.5.2. Előfizetői rendszer megrendelés és hozzáférés biztosítása

A kereskedő felhasználó a megrendelni kívánt Előfizetői rendszert az AllergyApp.Hu weboldalon keresztül tudja megrendelni az oldalon szereplő megrendelés leadásával. A szerződéskötés nyelve: magyar. Ezt követően a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az előfizetői rendszer megrendelése csak azonnali online bankkártyás tranzakció egyidejű indítása esetén lehetséges. Kereskedői előfizetői rendszer vásárlása esetében a szolgáltatás tartalmához való hozzáférés biztosítása elektronikus formában történik a sikeres online bankkártyás tranzakciót követően, haladéktalanul. A kereskedő felhasználó emailben kapja meg az erről szóló visszaigazolást. Ezt követően, az AllergyApp.Hu Kereskedői Szolgáltatás Weboldalra történő hozzáférés biztosítottnak tekintendő. Amennyiben a sikeres online bankkártyás tranzakciót követő 2 munkanapon belül az email nem érkezik meg a Felhasználóhoz, a Felhasználó kötelessége ezt jelezni az Szolgáltató felé az iroda@allergyapp.hu  email címen keresztül.

2.6. Szállítás

Szállítás – Termék vásárlása esetén

Az adásvételi szerződéssel a Szolgáltató vállalja, hogy a terméket kiszállítja, ill. az online tartalmat/licencet a Felhasználó részére szolgáltatja és a kereskedő felhasználó a terméken tulajdonjogot, ill. az online tartalmon a havi előfizetési díj fizetése mellett felhasználási jogot szerez; míg a kereskedő felhasználó vállalja, hogy a terméket/online szolgáltatást/tartalmat a Szolgáltatótól átveszi és annak vételárát (felhasználási havi díját) kifizeti. A Szolgáltató a Weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A szállítás időpontját az Szolgáltató minden esetben-e-mailben közli a Felhasználóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

Szállítási módok:

 • a Felhasználó a megrendelt terméket az előre egyeztetett időpontban, helyszínen és határidőn belül veheti át személyesen.
 • futárszolgálattal, amely legfeljebb 3 munkanapon belül szállít a feladást követően. A futárszolgálattal történő szállításra vonatkozó árak a megrendelő felületen elhelyezésre kerültek. A szállítás határideje általában a megrendelés befogadását követő 1-5 munkanap, de egyedileg készített nyomdai anyagok esetén, illetve további alkalmakkor (ünnepek, hosszú hétvégék, egyéb akciók és leárazások) ez a határidő megnövekedhet.

A Szolgáltató teljesítése akkor történik meg termék vásárlása esetén, amikor a kereskedő felhasználó a megjelölt terméket személyesen vagy a szállítmányozó vállalattól/futárszolgálattól átveszi. A Szolgáltató a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le a Felhasználónak. A Felhasználó köteles a küldeményt az átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. A Felhasználó hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját az átvétel időpontjában (a kárveszély átszállásának időpontjában) kell jeleznie a Szolgáltatónak. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés a Szolgáltatónak felróható.

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a kereskedő felhasználó köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy Szolgáltatóval, és a küldeményt Szolgáltató költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a Felhasználó későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

Kereskedő felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a kereskedő felhasználó hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az Szolgáltató ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni. Amennyiben a kereskedő felhasználó a termék átvételével késedelembe esik, úgy Szolgáltató – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Felhasználó költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre.

2.7. Fizetési módok

 • Fizetési módok – Fizikai és online Termék vásárlása esetén

A termék/szolgáltatás ellenértékének (vételár) megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet. A termék átvételét megelőző bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással. Ebben az esetben a termék kereskedő felhasználó részére fenntartása, annak kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az Szolgáltató bankszámlájára.

2.7.2 Fizetési módok – Előfizetői rendszer esetén

Előfizetői rendszer megrendelése esetén csak és kizárólag online bankkártyás fizetési mód lehetséges. Az online fizetési szolgáltató: Revolut Bank UAB

https://www.revolut.com/en-HU; Levelezési cím: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania. Az online fizetési rendszert a Revolut Bank UAB üzemelteti. A Webáruházban történő vásárlás esetén Ön Revolut Bank UAB renszerén történő fizetést választhatja, amely közvetlenül a Revolut Bank UAB online felületén történik. A Revolut Bank UAB fizetési rendszerről bővebben: https://www.revolut.com/en-HU

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja. Adatkezeléssel érintett harmadik félnek (közös adatkezelőnek) minősül a Revolut Bank UAB, az adatkezelés jogszabályi háttere: GDPR (a továbbiakban: Rendelet), az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014. Kormányrendelet előírásai. Az adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a Felhasználó által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Felhasználó a megrendelési felületen leadja megrendelését. Ezt követően a megrendelés összegéről a Revolut Bank UAB rendszerén keresztül egy bankkártyás fizetési link kerül kiküldésre a megrendelő regisztrált email címére, melyen keresztül a megrendelésben szereplő összeg bankkártyával kiegyenlítendő. A Felhasználó egyúttal határozottan hozzájárul, hogy az általa választott Előfizetői rendszer fizetési gyakoriságának és díjának megfelelően Szolgáltató a megrendelt havidíj összegéről a Revolut Bank UAB rendszerén keresztül egy bankkártyás fizetési link kerüljön kiküldésre a megrendelő/felhasználó regisztrált email címére. A Felhasználó kijelenti, hogy a fizetés során megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

Számlát csak a szolgáltatás bruttó, 0% ÁFA-t tartalmazó összegéről áll Szolgáltatónak módjában kiállítani.

 • A szerződés megszűnése

 

A Szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • a Felhasználó jogi személy jogutód nélküli megszűnésével;
 • a Felhasználó természetes személy halálával;
 • a Felek közös megegyezésével,
 • a Felhasználó elállási jogának gyakorlásával,
 • rendes felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal,
 • rendkívüli felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal.

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a Weboldalakon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.

3 Elállás joga

3.1 Elállási/Felmondási jog

 

A kereskedő felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Szolgáltatóval megkötött szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az online szolgáltatás/tartalom megrendelésétől való elállási jogát a Felhasználó mindaddig gyakorolhatja, amíg kereskedelmi egységet nem rögzít a rendszerben. A Szolgáltató felhívja a kereskedő felhasználók figyelmét, hogy az online termékek természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

3.2. Az elállási/felmondási határidő:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 2. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a kereskedő felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. c) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy adott termék átveszi.
 4. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 5. e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az iroda@allergyapp.hu email címre. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

3.2.3. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll az Szolgáltatóval kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során banki átutalási módot alkalmaz a Szolgáltató; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést az Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó köteles az Szolgáltató részére, fizikai postai címére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a termék(ek)et.

termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be, illetve a termék újra nem értékesíthető.

3.2.4. A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 5. e) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

3.3 Jótállás, szavatosság

A termékek sérülésmentesen kerülnek feladásra a címzett részére. A szolgáltatások esetén azok működőképességért Szolgáltató szavatol. Amennyiben a megvásárolt termék vagy szolgáltatás bizonyíthatóan már hibásan került kézbesítésre illetve nyújtásra, úgy azt kérésére kicseréljük illetve a szolgáltatás esetén a használatból való kiesés teljes időtartamával térítésmentesen meghosszabbodik a használati jog.

A Szolgáltató szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes és a szolgáltatás rendeltetésszerűen használható. Így Szolgáltató szavatolja, hogy a termék vagy/és szolgáltatások Vásárló általi átvételének, illetve használatba vételének időpontjában:

 1. A termék illetve szolgáltatás rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az Szolgáltató vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék vagy/és szolgáltatás jellegére és a termékre vagy/és szolgáltatásra vonatkozó hirdetésekre.
 2. A termék vagy/és szolgáltatás használható arra a célra, amit az Szolgáltató meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék vagy/és szolgáltatás általában használható.
 3. A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.

3.4 Felelősség kizárása

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, adatveszteségekért esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. A Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben a Felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.

A Weboldalak olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltatónak jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő megrendelések elutasítására. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése. Előre történő banki átutalás vagy azonnali fizetés ellenében a rendelés továbbra is érvényes.

Az Adatkezelő adatai:

 

Az adatok kezelője a Dobos András Szilárd Egyéni Vállalkozó  Székhelye: 1027 Budapest, Lipthay utca 5., 2/16./, E-mail címe: iroda@allergyapp.hu Telefonszáma: +36-20-570-88-99

 

A kezelt adatok köre

 

Feliratkozás során

 • Az erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő hírlevelére – telefonszám opcionális megadása esetén az Adatkezelő telefonos megkeresésére – feliratkozzon és így az Adatkezelő által ingyenesen biztosított tartalmakat le tudja tölteni. A feliratkozás során a következő személyes adatok megadása lehetséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):  vezetéknév*; keresztnév*; megjelenítendő név*; e-mail cím*.

 

Megrendelés során

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon valamelyik terméket vagy szolgáltatást kiválasztja, a vásárlásra szolgáló felületen lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesíteni tudja megrendelését. A vásárlás során a következő személyes illetve megrendelői adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):  vezetéknév*; keresztnév*; adószám*; számlázási név és cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám)*; e-mail cím*; termék esetében szállítási cím  (amennyiben eltér a számlázási címtől)*; telefonszám*; kuponkód; megjegyzés.

Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, nem gyűjt, nem tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Adatkezelő kijelenti, hogy a tranzakciós adatok a bankkártyával történő fizetési lehetőséget biztosító (a továbbiakban: Szolgáltató) általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Szolgáltató honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során

 

Felhasználó a weboldal online szolgáltatások igénybevételéhez megadhatja azon allergéneket amikre allergiás vagy érzékeny, nála ezen alapanyagok/termékek illetve ételek bármilyen mértékű allergiás reakciót vahy reakciókat válthat (nak) ki. Ezen adatokegadása önkéntes és kizárólag a weboldalon elérhető szolgáltatások teljeskörű használatát hivatott szolgálni.

 

Panaszkezelés során

 • írásbeli panasz esetén: név;  levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím; panasz tárgya és tartalma.

szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni, Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza: név;lakcím; panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma; panasz egyedi azonosítószáma.

A Weboldalon történő megrendelés során történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött, cégjegyzésre feljogosított személyek jogosultak.

Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a következő célokra használja fel az adatokat:

 • Feliratkozás során: Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő – azon Felhasználók részére, akik a Weboldalon feliratkoztak az Adatkezelő díjmentesen vahy díj ellenében elérhető szolgáltatásainak, forgalmazott termékek megvásárlásának illetve igénybevétele érdekében – marketing tartalmú ajánlatokat jutasson el e-mailen, push üzenetben.
 • Megrendelés során:Az adatkezelés célja a Weboldal, illetve a Weboldalon elérhető webáruház szolgáltatásainak biztosítása, így a termék vagy szolgáltatás megrendelése céljából létrejött szerződés nyilvántartása és teljesítése, a vásárolt termékek kézbesítése, valamint a megrendelt szolgáltatások nyújtása, a megrendeléssel kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
 • Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

Az adatkezelés célja

Az allergyapp.hu és allergyapp.eu weboldal biztosította online szolgáltatás mely segít az étel allergiával,  intoleranciával élőknek az ételek gyors és biztonságos kiválasztásában a weboldalon regisztált vendéglátó egység (éttermek) étlapjáról.

 

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő feliratkozás esetében addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.  A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

Megrendelés esetén a megrendelést, követő illetőleg az igénybevett szolgáltatás megszűnésének időpontjától számítot 5 (öt) évig kezeli a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében az ehhez szükséges adatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § értelmében, továbbá az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ az Adatkezelő 5 (öt) évig köteles megőrizni.

Egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig – 30 évig.

A személyes és egészségügyi adatok kezelésének jogalapja

A feliratkozás során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.   A Weboldalon történő megrendelés során kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a Felhasználó és az Adatkezelő létrejött szerződés teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján. A számviteli bizonylattal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a kötelező adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Számviteli tv. 169. §-a. Panaszkezelés esetén az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §-a. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A weboldal biztosította regisztráció, a weboldal nyújtotta online szolgáltatások használata nem tartozik az egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) meghatározott egészségügyi ellátáshoz, ezáltal az érintett által a használat során önként megadott egészségügyi adatainak általunk való kezeléséhez az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12§ (2) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulását adja.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

Revolut Bank UAB

https://www.revolut.com/en-HU

Levelezési cím: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Cégjegyzékszám: 01-10-140802

Adószám: 27926309-2-41

Web: www.billingo.hu

Email: hello@billingo.hu

Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 25138205-2-41

EU-s közösségi adószám: HU25138205

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Telefon: +36 1 700 2323 (telefonos menütérkép megtekintése)

Ügyfélszolgálat: hétfőtől péntekig (munkanapokon) 07:00-19:00

Operátori felügyelet: 0-24 órában (szerver felügyelet)

FAX: +36 1 700 2254

Email: info@mhosting.hu

Online ügyfélkapu: https://online.mhosting.hu

Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu

Személyes ügyfélszolgálat: munkanapokon, hétfőtől péntekig 09:00-17:00

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

Google Ireland Limited

Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik

(Nyilvántartási szám: 368047/Adószám: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4

Írország

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

A Felhasználó jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

 

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.  Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatkezelő intézkedése a Felhasználó kérelmével összefüggésben

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.  Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia. Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

Honlaplátogatási magatartás

Honlapon, a felhasználóbarát működés és a honlap forgalmának elemzése érdekében Google analytics kódokat helyezünk el.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a honlapon erre rendszeresített hozzájáruló funkcióval.

A kezelt adatok köre

Érintett számítógépének, okostelefonjának, böngészőt futtató hálózati eszköznek IP címe

Adatkezelés célja

A honlap felhasználóbarát működés fejlesztése és a honlap forgalmának elemzése.

Adatfeldolgozó bevonása

Az adatkezelő a honlap forgalom mérésére, elemzésére, követésére a google analytics rendszerét használja, a méréshez szükséges adatokat ezen rendszer veszi át és kezeli.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az iroda@allergyapp.hu e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; ugyfelszolgalat@naih.hunaih.hu)
 • bíróságnál.

JOGI TÁJÉKOZTATÁS

Az AllergyApp.Hu és az AllergyApp.Eu weboldal, annak minden tartalmi eleme (szöveges, képi, programkód vagy kódrészlet, stb.) A Szellemi Tulajdonjogok Nemzeti Hivatala által alkalmazott és hatályos jogszabályok, továbbá a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogi oltalom védelem alá tartozik: 1. § (2) Szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása.

Ilyen alkotásnak minősül különösen: c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is. Az oltalom tárgyát képezi továbbá a szoftver alapját képező ötletek, algoritmusok, matematikai megoldások, eljárási rendek, működési megoldások együttese, melyek egy adott problémára valamilyen újszerű megoldást tartalmaznak.

Védelem tárgyát képezi továbbá minden olyan üzleti titok, ami a fenti oldal gazdasági tevékenységhez kapcsolódik, titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személy(ek) számára nem könnyen hozzáférhető -, ennél fogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

AllergyApp.Hu – Kattints és Egyél Felhő alapú szolgáltatás az étel allergiások és intoleranciával rendelkezők vendéglátóhelyi étel- és italválasztásának megkönnyítéséhez alkotás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 2022.02.08.-án Y2200103/3 Ügyiratszám és 010218 Nyilvántartási szám alatt számítógépi programalkotás és a hozza tartozó dokumentáció (szoftver) megnevezéssel került levédésre.

Fentiek megsértése, jogosulatlan írásos engedély nélküli felhasználása büntetőjogi következményekkel jár, minden esetben büntető feljelentést és polgári peres kártérítési eljárást von maga után.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.